Strona głównaPoradyBroker celny Anglia – co to takiego?

Broker celny Anglia – co to takiego?

Od czasu referendum dotyczącego opuszczenia Wspólnoty Europejskiej przez Wielką Brytanię minęło mnóstwo czasu i chociaż część osób miała nadzieję, że Anglia zrezygnuje z tych planów, brexit stał się faktem. Polacy, którzy mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii, dość szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Więcej trudności napotkali przedsiębiorcy, którzy pozostają w Polsce, ale prowadzą z Wielką Brytanią wymianę handlową. Na przeciw ich potrzebom wychodzi broker celny Anglia.

Wielka Brytania jako państwo trzecie

Chociaż Wielka Brytania zawarła pod wieloma względami korzystną umowę z Unią Europejską, to pozostawienie otwartej granicy pomiędzy Anglią a Unią nie wchodziło w grę. Wielka Brytania stała się dla Wspólnoty Europejskiej państwem trzecim, a co za tym idzie, konieczne stało się uruchomienie mechanizmu odpraw celnych.

Dziś, chcąc sprowadzić towar z Wielkiej Brytanii bądź też dostarczyć określone materiały na Wyspy Brytyjskie, należy dopełnić szeregu wymaganych prawem formalności. Na szczęście przedsiębiorcy nie są pozostawieni sami sobie. Przygotowano szereg broszur informacyjnych i poradników dotyczących odpraw celnych, jak i handlu międzynarodowego w ogóle. Pomocą służą również agencje celne, które pośredniczą pomiędzy przedsiębiorcą a Urzędem Celnym. Broker celny Anglia działający w imieniu klienta zobowiązany jest do jak najszybszego i skrupulatnego przygotowania dokumentów wymaganych na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

Kim jest broker celny Anglia?

Broker celny Anglia, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się sprawami dotyczącymi odpraw celnych i prowadzi swoją działalność na terenie Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że świadczy usługi na rzecz firm zaangażowanych zarówno w import, jak i eksport towarów. Chodzi o firmy zarejestrowane na terenie Wielkiej Brytanii, jak i firmy działające w obszarze Unii Europejskiej i prowadzące z Anglią wymianę handlową.

Współpraca z brokerem celnym

Broker celny Anglia współpracuje z wieloma podmiotami, z większością prowadzi długofalową współpracę, ale służy pomocą również tym, którzy jednorazowo chcą przewieźć towar przez granicę Wielkiej Brytanii z Unią. Broker zobowiązany jest do podjęcia działań, dzięki którym odprawa celna nie będzie ani kosztowna, ani kłopotliwa. Oczywiście wiele zależy tu od rodzaju przewożonego towaru i szeregu innych czynników, ale w większości przypadków broker, który pobiera procent od zysków klienta, dąży do pomyślnego rozwiązania powierzonej mu sprawy.

Organizowanie odpraw celnych – broker celny Anglia

Podstawowym zadaniem brokera celnego jest zorganizowanie odprawy celnej, czyli przygotowanie wszelkich dokumentów wymaganych w miejscu odprawy, poinstruowanie przewoźnika odnośnie jego obowiązków na granicy itd. Ponadto, jeśli istnieje taka potrzeba, broker celny Anglia reprezentuje klientów przed organami celnymi i wyjaśnia ewentualne nieporozumienia, dążąc do tego, by transport towarów jak najszybciej mógł być wznowiony. Oprócz tego broker celny nierzadko jest doradcą klienta w zakresie stosowania procedur celnych. Bywa, że daną sytuacją da się rozwiązać na więcej niż jeden sposób, broker doradza, które rozwiązanie będzie najkorzystniejsze dla klienta.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments