Strona głównaBiznesCzym zajmuje się agencja celna?

Czym zajmuje się agencja celna?

Firmy, które zajmują się transportem międzynarodowym, od dawna korzystają z usług agencji celnych. Faktem jest jednak, że jeszcze kilka lat temu zainteresowanie współpracą z agentami celnymi nie było tak wysokie, jak obecnie. Rozwożąc towary na terenie Unii Europejskiej, nie trzeba było przechodzić skomplikowanych procedur celnych. Kiedy Wielka Brytania opuściła Wspólnotę Europejską, sytuacja uległa zmianie, bo wiele firm europejskich prowadziło wymianę handlową właśnie z przedsiębiorstwami brytyjskimi.

Wymiana handlowa z państwami trzecimi

Państwa członkowskie Unii Europejskiej stworzyły unię celną, co umożliwiło dość swobodny przepływ towarów na terenie Starego Kontynentu. Przewożąc towary z Francji do Polski, czy z Polski do Rumuni, nie mówimy o eksporcie ani imporcie, ponieważ wszystko odbywa się w ramach Wspólnoty. Jeśli jednak chcemy sprowadzić towar spoza Unii Europejskiej, albo wywieźć go do państwa trzeciego, musimy spełnić szereg formalności celnych. W tej chwili formalności te dotyczą również wymiany handlowej z Wielką Brytanią, która jest dla państw członkowskich Unii Europejskiej państwem trzecim.

Wielka Brytania zawarła z Unią Europejską umowę, w ramach której opłaty celne wielu towarów przewożonych przez zewnętrzną granicę Unii są zerowe, ale to nie zwalnia przewoźników z konieczności dopełnienia formalności celnych. Tych jest całkiem sporo, zwłaszcza dla osoby niedoświadczonej, nigdy nieprowadzącej wymiany handlowej z państwem niebędącym członkiem Unii Europejskiej. Na pomoc takim osobom, takim firmom, przychodzi agencja celna UK. Broker celny Anglia pomaga bez względu na to, w którym miejscu granica z Unią ma zostać przekroczona, a przypomnijmy, że możliwości jest kilka. Z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej można dostać się przez granicę z Francją, Belgią lub Holandią.

Agencja celna UK – czym się zajmuje?

Odprawa celna bywa stresująca, zwłaszcza dla przewoźników zajmujących się przewozem towarów szczególnie cennych, zwierząt, albo produktów spożywczych posiadających krótki termin przydatności do spożycia. Dodatkowo w państwach trzecich obowiązują różne procedury, jeśli chodzi o eksport i import, a nieznajomość języków sprawia, że jeszcze trudniej zrozumieć, co właściwie należy zrobić, by odprawa celna przebiegła bez zakłóceń. Sprawę zdecydowanie ułatwia agencja celna UK, zwłaszcza taka, która nie zajmuje się wyłącznie sprawami dotyczącymi wymiany handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a państwami unijnymi, a oferuje pomoc przewoźnikom współpracującym z krajami Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Stanów Zjednoczonych itd.

Poprawnie wypełniona deklaracja celna

Agencja celna pełni rolę pośrednika pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem celnym. W żadnym wypadku nie jest to instytucja państwowa, dlatego agentów celnych nie należy mylić z urzędnikami celnymi. Niemniej broker celny Anglia wie, czym zajmują się urzędnicy celni i czego wymagają od przewoźników, dlatego jego pomoc jest konkretna i skuteczna. Deklaracja celna przygotowana ze współpracy z dobrą agencją celną, nie będzie zawierała błędów i co najważniejsze – zostanie dostarczona na czas. Przygotowanie dokumentów potrzebnych do odprawy importowej lub eksportowej zdecydowanie warto zlecić agentom celnym.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments