Strona głównaPoradyJak wygląda odprawa tranzytowa w Anglii?

Jak wygląda odprawa tranzytowa w Anglii?

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską wiele miesięcy temu, mimo to wciąż nie wszyscy wiedzą, na jakich zasadach odbywa się obecnie wymiana handlowa pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem. Nie wystarczy powiedzieć, że wszystkie towary przekraczające granicę zewnętrzną Unii Europejskiej muszą przejść odprawę celną, bo procedury nieco się różnią, w zależności od tego, czy chodzi o eksport, czy import, gdzie wyprodukowano towar, a także, jakiego rodzaju materiały i przedmioty są przewożone. Dużo wątpliwości pojawia się także w temacie odprawa tranzytowa Anglia.

Co to jest tranzyt?

Tranzyt to procedura przewozu towaru z jednego państwa do drugiego w sytuacji, gdy państwa te nie sąsiadują ze sobą. Oznacza to, że konieczne jest pokonanie terytorium kolejnego państwa, albo kilku państw. Tranzyt to właśnie przewóz towarów przez te terytoria. Jak łatwo wywnioskować, tranzyt dotyczy zarówno eksportu, jak i importu, ponieważ niezależnie od tego, czy towar został sprzedany, czy też zakupiony w procesie wymiany handlowej z państwem trzecim, musi pokonać tę samą trasę.

Chcąc kupić towar w Wielkiej Brytanii i przetransportować go do Polski, musimy pokonać terytoria kilku kolejnych państw. Jednakże z uwagi na to, że państwa te, tak samo jak Polska, należą do Unii Europejskiej i unii celnej, znacznie częściej porusza się temat odprawy celnej na granicy z Unią (odprawa celna Anglia), aniżeli tranzytu przez terytoria unijne. Mimo to warto wiedzieć, jak wygląda odprawa tranzytowa Anglia.

Zakup towarów w UK a tranzyt przez kraje Unii

Kupując towary w Wielkiej Brytanii, możemy je przewieźć do Polski różnymi drogami. Wiele zależy od tego, w którym miejscu przekraczamy granicę Unii Europejskiej, bo można to zrobić zarówno w Holandii, Belgii, jak i Francji. Przewoźnicy, którzy obawiają się zbyt skomplikowanej odprawy celnej i kolejnych procedur tranzytowych, wybierają drogę przez Francję, ponieważ wówczas tranzyt odbywa się przez terytoria tylko dwóch państw, a więc Francji i Niemiec. Oczywiście nie ma potrzeby, by obawiać się innych rozwiązań, ponieważ w dopełnieniu wszelkich formalności pomoże agencja celna UK.

Zostańmy jednak przy Francji i naszym zachodnim sąsiedzie. Jeśli przewozimy towary przez terytoria tych państw i nigdzie po drodze nie zatrzymujemy się na rozładunek lub załadunek, mówimy o procedurze tranzytu. W tym przypadku tranzyt oparty jest na umowach międzynarodowych oraz na przepisach prawa unijnego. Jedną z ważniejszych informacji, jeśli chodzi o przepisy unijne, jest ta, że towary przewożone w procedurze tranzytu nie podlegają przewozowym opłatom celnym.

Odprawa tranzytowa Anglia – tranzyt zewnętrzny

Tranzyt wewnętrzny ma zastosowanie na obszarze celnym Unii Europejskiej, czyli np. wtedy, gdy polska firma kupuje towar od sprzedawcy belgijskiego. W przypadku importu towarów z Wielkiej Brytanii do Polski, mówimy o tranzycie zewnętrznym. W takim wypadku towary niewspólnotowe przewożone są przez terytorium Wspólnoty, co wiąże się z koniecznością dopełnienia kolejnych procedur celnych.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments