Strona głównaBiznesTransport międzynarodowy – najważniejsze zasady

Transport międzynarodowy – najważniejsze zasady

Przewóz towarów przez granice i terytoria państw nie może odbywać się w sposób dowolny. Konieczne jest respektowanie przepisów obowiązujących w danym kraju (w przypadku Unii Europejskiej – wspólnocie państw) i uiszczanie stosowanych opłat celnych, związanych zarówno z eksportem, importem, jak i tranzytem. Transport międzynarodowy to ważna gałąź światowej gospodarki. Środki pochodzące z opłat celnych zasilają budżety państw, umożliwiając realizację nowych inwestycji.

Krajowe prawo transportowe

Jeśli chodzi o transport krajowy, każde państwo ma własne procedury, które pod wieloma względami są jednak spójne z prawem obowiązującym w innych państwach europejskich. Istotne są zarówno przepisy prawa drogowego, przepisy dotyczące zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami ciężarowymi i przewozu towarów, w tym towarów niebezpiecznych, zasady dotyczące zabezpieczania towarów, rozliczania się z pracodawcami itd. Krajowe prawo transportowe reguluje zasady poruszania się po drogach oraz organizowania i wykonywania transportu na terenie danego kraju. Ważną część przepisów stanowią regulacje dotyczące opłat, a także warunków i sposobów prowadzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

Transport międzynarodowy a Unia Celna

Sytuacja komplikuje się, gdy mówimy o transporcie międzynarodowym. Wówczas przewoźnik musi znać i stosować przepisy obowiązujące w dwóch państwach (lub większej liczbie, jeśli podróż przebiega przez terytoria kilku państw). Sprzedaż/zakup oraz późniejszy przewóz towarów przez granice wewnętrzne Unii Europejskiej nie jest jednak traktowany jako import czy eksport. Na terytorium UE mamy do czynienia z Unią Celną, co oznacza, że przekraczając z towarem granice państw, nie trzeba martwić się o skomplikowane procedury celne. Przez odprawę celną muszą przejść ci, którzy przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej, a więc np. sprowadzają towary z Wielkiej Brytanii. Na szczęście w razie jakichkolwiek problemów mogą liczyć na wsparcie agencji świadczących usługi celne. Agencja celna jest pośrednikiem pomiędzy przewoźnikiem a urzędem celnym.

Transport międzynarodowy – licencje, zezwolenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Szczegółowe zasady wydawania zezwoleń określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony przez starostę właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

Posiadanie zezwolenia jest warunkiem koniecznym, jeśli przewoźnik chce się starać o licencję wspólnotową, czyli obowiązującą na terenie całej Wspólnoty Europejskiej. Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia licencji wspólnotowej jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Na pewno nie zaszkodzi, jeśli poza zdobyciem wymaganych zezwoleń i licencji, przedsiębiorca weźmie udział w szkoleniu, na którym szczegółowo omówione zostaną zasady transportu międzynarodowego.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments