Strona głównaTechnologieUtylizacja elektroniki – gdzie i jak niszczone są elektrośmieci?

Utylizacja elektroniki – gdzie i jak niszczone są elektrośmieci?

Zużyte urządzenia elektroniczne to śmieci wymagające szczególnego traktowania. Nie należy wrzucać ich do odpadów z tworzyw sztucznych ani metalu, na co wskazywałby materiał, z którego wykonano obudowę. Nie mogą trafić do śmieci mieszanych, stanowiących pozostałości po sortowaniu. Sprzęt elektroniczny należy przekazać do punktów, w których zostanie odpowiednio posegregowany i rozebrany na mniejsze elementy. Utylizacja elektroniki zgodnie z przepisami jest konieczna, jeśli nie chcemy by elektrośmieci zagrażały środowisku.

Utylizacja sprzętu elektronicznego

Elektronika właściwie nigdy nie rozłoży się sama. Sprzęt elektroniczny składa się z wielu materiałów o różnej trwałości. Nagromadzenie zużytych urządzeń na wysypiskach śmieci będzie miało tragiczne konsekwencje. W niedługim czasie zaśmiecimy znaczne obszary planety, tym bardziej że elektroniki produkuje i zużywa się coraz więcej. Poza tym w sprzęcie elektronicznym znajdują się różnorodne substancje, które z czasem mogą wydostać się z elektrośmieci i przeniknąć do gruntu. Przenikanie niebezpiecznych substancji do wód gruntowych nie pozostanie bez wpływu na środowisko.

Recykling elektroniki – w trosce o zasoby naturalne

Aby zapobiec zaśmiecaniu planety i zatruwaniu wód gruntowych, sprzęt elektroniczny zbiera się w przeznaczonych do tego miejscach, a następnie rozkłada, decydując które elementy elektroniki nadają się do ponownego wykorzystania, które należy trwale usunąć, a które trafią na wysypisko jako śmieci unieszkodliwione. Mówiąc o elementach  nadających się do ponownego wykorzystania, mamy na myśli wartościowe surowce, które nadają się do produkcji nowych dóbr. W ten sposób oszczędzamy zasoby naturalne naszej planety.

Sprzęt elektroniczny, niezależnie od tego, czy jest to elektronika użytkowa, czy urządzenia do użytku profesjonalnego, zawiera spore ilości złota. Utylizacja elektroniki niejednokrotnie prowadzi do odzyskania cennego kruszcu, który może być ponownie wykorzystany podczas produkcji nowego sprzętu.

W jaki sposób odbywa się utylizacja elektroniki?

Obowiązek utylizacyjny oraz konieczność prowadzenia punktów odbioru zużytej elektroniki spoczywa na firmach zajmujących się importem i pośrednictwem w handlu elektroniką. Ponadto sklepy oferujące sprzęt elektroniczny zobowiązane są do nieodpłatnego zabierania zużytego sprzętu w stosunku 1:1. Odebrany sprzęt jest demontowany – usuwa się obudowę i dokonuje rozmontowania podzespołów elektronicznych. Jeśli w przekazanym sprzęcie znajdują się nośniki danych, konieczne jest usunięcie danych za pomocą technologii działania impulsu magnetycznego albo poprzez zautomatyzowane rozcinanie nośników na paski.

Z utylizowanych sprzętów usuwa się niebezpieczne elementy zawierające pierwiastki ciężkie. Natomiast materiały, które nadają się do ponownego przetworzenia, są składowane i poddawane działaniu specjalnych środków. Jest to metoda szeroko wykorzystywana w celu odzyskania złota z elektroniki.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments