Strona głównaDom i OgródUziomy – czy uziemianie instalacji elektrycznej jest obowiązkowe dla każdego budynku?

Uziomy – czy uziemianie instalacji elektrycznej jest obowiązkowe dla każdego budynku?

Instalację elektryczną w budynku, niezależnie czy mówimy o budynku mieszkalnym, gospodarczym, czy obiekcie użyteczności publicznej, powinna wykonać osoba ze stosowanymi uprawnieniami, znająca zasady montażu poszczególnych elementów instalacji i potrafiąca zabezpieczyć ją w taki sposób, by nie stanowiła zagrożenia nawet wówczas, gdy użytkowcy, zwłaszcza dzieci, zachowują się w sposób nierozsądny. Uziomy to jedno z takich zabezpieczeń, ale czy ich montaż jest obowiązkowy?

Projekt instalacji elektrycznej

Jeśli chodzi o instalacje elektryczne w starych budynkach, nierzadko zdarzało się, że były wykonywane bez dokładnych planów, bez przygotowania szczegółowych schematów. Dziś takie działanie uznaje się na niedopuszczalne. Montaż instalacji elektrycznej wymaga przygotowania projektu, nie tylko po to, by było wiadomo, jak poprowadzić przewody w ścianach, ale również po to, by późniejsi użytkownicy budynku wiedzieli, gdzie takie przewody się znajdują. Przypadkowość nie jest tutaj pożądana. Z prądem nie ma żartów, dlatego wszystko powinno być skrupulatnie przemyślane i zaplanowane, a osoby wykonujące instalację, powinny trzymać się projektu.

W większości projektów uwzględnia się przewody płaskie, które umieszcza się w płytkich bruzdach wyciętych w tynku. Do przymocowania przewodów używa się uchwytów z tworzywa sztucznego, rzadziej blaszek aluminiowych. Przewody elektryczne muszą być ułożone w odpowiedniej odległości od krawędzi okien i drzwi, przy czym nie dopuszcza się możliwości omijania otworów po skosie. Przewody zawsze muszą być ułożone poziomo lub pionowo. Przewody łączy się za pomocą specjalnych złączek, natomiast niedopuszczalne jest stosowane niegdyś skręcanie żył.

Uziomy jako końcowy element instalacji elektrycznej

Znajomość zasad układania przewodów elektrycznych w budynku to jedno, ale równie istotna jest wiedza na temat tego, jak należy wykonać uziemienie dla instalacji. Uziemienia i połączenia wyrównawcze są ważnym elementem instalacji, chronią ją i użytkowników przed przepięciami i porażeniami prądem. Ale czy stosowanie uziomów jest obowiązkowe? Uważa się, że wykonanie uziemienia, czyli połączenie określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią to niezbędny element zapewniający bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie instalacji elektrycznej i podłączonych do niej urządzeń. Dokładne wymagania w tym zakresie zostały opisane w polskiej normie PN-EN 62305.

Uziomy a instalacja piorunochronna

O uziomach wspomina się nie tylko w kontekście wewnętrznej instalacji elektrycznej. Uziomy to również ważna część instalacji piorunochronnej. Ale w takim wypadku uziemienie domu nie zawsze jest wymagane przepisami prawa. Obowiązkowe jest wówczas, gdy budynki mają wysokość wyższą niż 15 m i powierzchnię większą niż 500 m2. Zdarza się też, że mniejsze budynki, niespełniające wspomnianych wymagań, powinny zostać wyposażone w piorunochron. Warto o nim pomyśleć, gdy budynek mimo wszystko góruje nad obiektami w okolicy, znajdują się w dużym zagęszczeniu albo na terenie szczególnie narażonym na intensywne wyładowania atmosferyczne.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments