Strona głównaPoradyZaświadczenie o niekaralności Bielsko – jak uzyskać?

Zaświadczenie o niekaralności Bielsko – jak uzyskać?

Predyspozycje do wykonywania zawodu i wysokie kwalifikacje są tym, co zdecydowanie ułatwia znalezienie wymarzonej pracy. Jednak w przypadku niektórych stanowisk, zwłaszcza związanych ze służbą społeczną, opieką nad dziećmi czy finansami, wymagania są znacznie wyższe. Warunkiem koniecznym do podjęcia zatrudnienia jest niekaralność. Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności Bielsko?

Kiedy zaświadczenie o niekaralności jest wymagane?

W niektórych branżach mogą pracować wyłącznie osoby, które nigdy nie dopuściły się przestępstwa i nie zostały za swój czyn ukarane. W przypadku niektórych zawodów, zwłaszcza zwodów zaufania publicznego, jest to uregulowane przepisami prawa. Prawo jasno mówi, że dane stanowisko może objąć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niekarana w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Czy pracodawca zawsze może żądać zaświadczenia o niekaralności?

Czasem zdarza się, że pracodawcy wymagają zaświadczenia o niekaralności nawet wówczas, gdy prawo nic na ten temat nie mówi. Najczęściej dotyczy to zawodów związanych ze sprzedażą dóbr i obrotem pieniędzmi. Pracodawca chce mieć pewność, że kandydat do pracy nie dopuścił się w przeszłości kradzieży i jest osobą godną zaufania. Ale czy żądanie zaświadczenia o karalności w sytuacji, gdy nie jest to uregulowane w ustawie, jest działaniem zgodnym z prawem? Najlepsza księgowa w Bielsku-Białej, czyli osoba zajmująca się zarówno sprawami księgowo-rachunkowymi, jak i pracowniczymi, doskonale wie, że katalog danych osobowych, których od kandydata do pracy lub pracownika żądać może pracodawca. Pracodawca nie ma prawa żądać dowolnych danych, a wyłącznie tych, które zostały określone przepisami prawa.

Zaświadczenie o niekaralności Bielsko – co to?

Zaświadczenie o niekaralności to dokument, który informuje, że dana osoba nie została skazana wyrokiem sądu i nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym. Jak łatwo wywnioskować, rejestr ten zawiera dane osób, które są prawomocnie skazane za przestępstwa. Oprócz tego figurują w nim dane osób, przeciwko którym toczyło się prawomocnie warunkowo umorzone postępowanie karne, dane poszukiwanych listem gończym, tymczasowo aresztowanych oraz prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

Zaświadczenie o niekaralności Bielsko można uzyskać na kilka sposobów: osobiście, listownie bądź za pośrednictwem Internetu. Co ciekawe, najszybszą opcją jest opcja pierwsza, ponieważ jeśli udamy się po odbiór zaświadczenia osobiście, uzyskamy je od ręki. Tyle tylko, że zaświadczenia wydają sądy okręgowe, a taki nie w każdym mieście się znajduje (w Bielsku-Białej funkcjonuje).

Wystawienie zaświadczenia o niekaralności jest odpłatne. W przypadku odbioru osobistego i listownego należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł, natomiast przy składaniu wniosku drogą elektroniczną należy zapłacić 20 zł.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments